Close

Prednjaci, u snast

Snast (rus.), svi dijelovi brodske opreme koji neposredno ili posredno služe za nošenje jedra. Obuhvaća jedrilje (sva jedra), jarbolje (jarboli s nepomičnim i pomičnim križevima, kosnik s prikosnikom, deblenjak, sošnjak, tangun), te oputu.

Konopac

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Sed adipisci fugit quia error nostrum optio delectus modi ipsum doloremque voluptatibus earum veniam, illo assumenda, eius unde vitae eaque eum possimus?